Mustakivi tulistamine – Riigikohtu lahendist

Mustakivi tulistamise Riigikohtu lahend on järjekordne näide kuidas kohtuastmed teevad samas kaasuses täiesti erinevaid otsuseid. Riigikohus mõistis juulis 2021 õigeks teetöölise D.Doroškevitši, kes tulistas 2018 augustis enesekaitseks teda töö ajal rünnanud alkoholijoobes meest. Punkt 14, faktilised asjaolud, mille üle kassatsioonimenetluses ei vaieldud: “Süüdistatav tegi õhtusel ajal teetöid. Ühel hetkel tuli tema juurde tööga kaasnevast mürast… Continue reading Mustakivi tulistamine – Riigikohtu lahendist

Vangla tätoveeringud – pildid nakolkadest

Eesti, ENSV, Vene F. ja NSVL päritoludega vangla tätoveeringud. Miks on kasulik teada? Lühidalt vangla ja kriminaliteedi subkultuurist: Vangla tätoveeringud ehk nakolkad : Eripärad: Tuuleroos A.C.A.B. – All cops are bastards ehk „Kõik mendid on värdjad“ – kukal, selg, kael, sõrmed, säär. Pole 100% vangla-spetsiifiline, esineb ka skinheadide subkultuuris. Vangla tätoveeringud – SÕRMUS-nakolkad Mõned variatsioonid.… Continue reading Vangla tätoveeringud – pildid nakolkadest

Juhtumi analüüs: millal poe turva võib sind raudu panna

30.juuli avaldas ajakirjanik Liisa Rebane artikli “Kalamajas aheldati kassas vea teinud klient käeraudadega posti külge ja tembeldati vargaks. Klient pöördus kohtusse” – “Turvamees pidas kliendi kinni, kinnitas ta käeraudadega posti külge … ” – kui “kinni pidamise” all on mõeldud “peatamine vestluseks”, siis mis toimus sellest kuni käerauastamiseni ? Kas turva ütles midagi? Kas klient… Continue reading Juhtumi analüüs: millal poe turva võib sind raudu panna

Meeskonnatöös osalemine ja juhtimine

“Extreme Ownership. How U.S. Navy SEALs Lead and Win”, autorid Jocko Willink ja Leif Babin, 2017. Autorid on sõjaväelise taustaga ja raamatus on mh läbivad selgitused eriüksuse lahingu olukordade näitel. Põhirõhk selles raamatus on meeskonna töö juhtimisel. Peatükkides on toodud juhtum lahingu olukorrast, printsiip ja juhtum selle rakendamisest ettevõttes. Oluline on teada, millise kogemuse pinnalt… Continue reading Meeskonnatöös osalemine ja juhtimine

Agressiivsus või kurjus – loodusteaduslik vaade agressioonile

Loomariigis esineva agressiivsuse seaduspärasuste tundmine aitab meil paremini aru saada inimeste agressiivsusest, mis on küll kaetud erinevate inim-psühholoogiliste varjunditega kuid loomalikud ilmingud ei ole sealt kadunud. Oleme siiski mõlemad taksonoomilises loomade riigis Animalia. Raamat “Niinimetatud kurjus. Agressiooni looduslugu” 1963, Konrad Lorenz. Ta sai 1973.a Nobeli füsioloogia- ja meditsiiniauhinna. See raamat on üks tema tuntuimaid ja… Continue reading Agressiivsus või kurjus – loodusteaduslik vaade agressioonile

Hädakaitse, 3.osa: kakluse menetlusest

Eelmises artiklis kasutatud D.Štšerbin’i magistritöö hädakaitse õigusteooriast jõudis järeldusele, et Eesti kohtupraktika ei ole hädakaitse situatsioonide hindamisel piisavalt järjekindel ja ühetaoline. Kokkuvõttes (lk 80): “Nii nähtub Riigikohtu lahenditest, et hinnates ühe ja sama kriminaalasja asjaolusid, üle pooltest otsustest (s.o. 70%) esimese, teise ja kolmanda astme kohtud jõudsid kas diametraalselt erinevate järeldusteni või kriminaalasi oli üldse… Continue reading Hädakaitse, 3.osa: kakluse menetlusest

Hädakaitse, 2.osa: teooria ja mõisted

Jätkuks esimesele osale mis oli enesekaitse seaduslikusest on siinses artiklis vaadatud lähemalt erinevaid hädakaitse mõisteid. Kasutatud allikaks on D.Štšerbini põhjalik magistritöö (Tartu Ülikool, 2014) hädakaitse õigusteooriast tema poolt kasutatud viidetega Eesti õigusteaduse kirjandusele. Lõikude lõppu olen pannud peatüki numbri kui seda on lõigus kasutatud, et vajadusel saaks konteksti lugeda. Hädakaitse terminoloogiat Laiemas tähenduses jaguneb hädakaitse… Continue reading Hädakaitse, 2.osa: teooria ja mõisted

Kaasaegsed ja vanemad võitluskunstid – loend stiilidest

Ajalises järjestuses. Täiendatud: 8.mai 2018 Kaasaegsed: 2MS järgsed MCMAP – Marine Corps Martial Arts Program on USA merejalaväe võitlussüsteem, mille algusajaks võib lugeda aastat 2001. Eelnes LINE (1989-2007). Sarnased USA sõjaväe päritolu võitlusõpetused: SOCP, SCARS, MACP. MMA, Mixed Martial Arts – 1990ndte alguses UFC võistlustega levima hakanud püsti- ja maasvõitluse segastiil. SPEAR, Spontaneous Protection Enabling Accelerated… Continue reading Kaasaegsed ja vanemad võitluskunstid – loend stiilidest

Ennetav enesekaitse 2.osa: eesmärk & manöövrid

Sinu eesmärk keskkonnas Kui eelmine paragrahv küsis “Mida näha keskkonnas”, siis see paragrahv küsib “Mida sina teed üldse selles keskkonnas”. Mis on su ülesanne ja mis tingimustega? See on väga tähtis, sest sellest hakkab pihta probleemide lahendamine kui need peaks tekkima. Liikumine kindlas suunas loob jõuvektori ja lahendi. Füüsika: liikuval massil on jõud. Sul peab… Continue reading Ennetav enesekaitse 2.osa: eesmärk & manöövrid

Ennetav enesekaitse – teadlikkus toimuvast

Ennetav enesekaitse on paljuski sarnane male mängule – pead teadma, mis seis hetkel on; kuidas võib muutuda; kuhu sul on vaja jõuda ja kuidas. Enamus juhtudel me ei taha kakelda – sellega kaasnevad suuremad/väiksemad vigastused isegi kui lõpuks võidad. Eriti ei taha need kakelda, kes on arvulises/oskuslikus vähemuses. Samuti ei tea me kunagi, kes vastase… Continue reading Ennetav enesekaitse – teadlikkus toimuvast