Relvaloa tegemine

relvaluba

Relvaluba tegema asudes on enne mõistlik ette planeerida järgmised käigud kuna mõned neist on ajaliselt seotud. Samuti maksab see kõik raha; hinnad võivad varieeruda.

Esmaabiandja koolitus, RelvS § 35 lg2p4. 80€, nt relvex (tunnistusega). Kehtib 3 aastat, s.t. selle aja jooksul peab relvaluba tehtud saama; relvaloa saamiseks ühekordne koolitus.

Psühhiaatriline tõend relvaloa jaoks, 70€, nt documental . Kehtib … kuud.

Perearstilt , relvaloa tervisetõend 35€. Kehtib 3 kuud; aeg et relvaluba saada. RelvS § 351 järgi tasud kulud ise. Perearst võib kaasata eriarste kuid ei pea, vt määrus.
Kuulmiskontroll – KNK arst, 102€.
Nägemiskontroll 25€.
Psühhi, kõrva ja silmaaarsti käigud tuleb ajastada nii, et need veel kehtivad selleks ajaks kui perearstile jõuad.

Relvaloa taotluse esitamine PPAle, iseteeninduses, riigilõiv 30€. Menetlev ametnik võib küsida täiendavaid selgitusi sinu taotlusele.
Õiguskantsleri selgitus: “Haldusorgani otsusega mittenõustumisel on võimalik esitada otsuse peale vaie või teha kaebus halduskohtule. Seda ka juhul, kui relvaloa taotleja leiab, et loa väljastamisest keeldumisel on tuginetud ebaõigele või lausa seaduses sätestamata õiguslikule alusele.”

Relva kapp 100-130€. Ühe püstoli puhul pole nõutav kuid võimaldab sul relva kontrollitumalt hoida. Nt saffortseifid (ostes jälgi, et vastaks määrusele §8; nt EN 1143-1 või EN 14450 või 3mm ).

Relva kapp seina/põrandasse puurida. Puur ja seinaskänner, kui sul ei ole, nt ramirendist 35€.

Politsei ametnik teeb kodukülastuse; saad relvaeksami aja, riigilõiv 30€.

Teooria ja laskmise eksamiks ettevalmistus:
teooria iseseisev õpe, vt relvaeksami vastused ; või tasuline.
tiirus laskmise harjutamine: tiir 0-25€/h, relvarent (eksam on Glock19’ga), laskeinstruktor. Või tasuline laskeõpe.

Relvaeksam, vt määrus :
Teooria osa (valikvastustega, 10 tk, 30min).
Laskekatse (ja oska näidata relval olulisi osasid). Ohutu käsitsemine (4 reeglit). 15m, laskekatse käigus tuleb käskluse peale 15 sekundi jooksul relv laadida ja teha kolm lasku, millest kaks peavad tabama märklehte.
RelvS § 35 lg6: Relvaeksami tulemus kehtib üks aasta selle sooritamise päevast arvates.

Soetamisluba iseteeninduses 30€. Kehtib 3 kuud, et osta loale vastavat liiki relv.

Relva ost. Püstol 200-1000€ olenevalt relvast.
Kabuur varjatud kandmiseks, lisa salved, relvahooldusvahendid. Nt citysec, jahipaun, kuldnebors.ee

Lisad

Kaitseprillid, kõrvaklapid, kindad.

Regulaarselt laskmise harjutamine erinevateks olukordadeks.
Lasketiiru kulumaterjalid: padrunid, märklehed, klambripüstol jm
Padrunid: nt Jahipaun.
Märklehed: ipscstore

IFAK: žgutt, rõhkside, kolmnurkrätik.

Esmaabi oskuste värskendamine.

Kuulivest: relvad.ee

Varu relvad: revolver, pump. Selleks uus soetamisluba ja vajadusel RelvS§35lg12: “/…/ peab relvaloa omaja teist liiki tulirelva soetamisel sooritama tulirelva käsitsemise katse”.

Relvaloa pikendus.
Relvaloa tervisetõend kehtib kuni 5 aastat. NB! Jälgi et see ei aeguks. Pikendama tuleb asuda enne.

***

Loe ka: Relvaeksami vastused

Liitu uudiskirjaga!

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga