Firmaüritused

Pipragaasi kasutamise trennipäev grupile – hariv ja kasulik enesekaitse firmaüritus sinu kollektiivile.

  • Treeningul kasutame õppegaase.
  • Sisu: teooria, pipragaasi kasutamine distantsilt, et rünne tõrjuda ja lahkuda. Püsti- ja maast hoietest vabanemine, et gaasiga tõrjuda rünne ja lahkuda.

Enesekaitse trennipäev grupile – enamlevinud rünnete tõrje, et lahkuda.

Ohjeldusvõtete trennipäev grupile kõrge vägivalla riskiga töökeskkonnas.

  • Tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega, sh vaimuhaiged, narkomaanid, kinnipeetavad.
  • Sisu: vägivaldse inimese ohjeldamise võtted.

Läbiviija

Kontakt: info@cqc.ee .Märten, õppinud erinevat relvadeta ja relvadega lähivõitlust aastast 2013, sh lukumaadlust/BJJ/grappling, vabavõitlust/MMA & krav magat. Erialane töökogemus ohjeldusvõtete, jõu/sunni kasutamisega alates 2014. Läbitud politsei kutseõpe (2014), koolitaja õpe KLs (2022), Kaitseväe käsivõitluse kursused (2021,2022), jaomeedik/TCCC (2023), Verge baaskoolitus (2023), KV käsivõitluse instruktor (2023).